„Dat is een mongt! men souwer een vuyle broeck in spoelen.
Seght op iou loer, hoe staet iou deuse flaers al an?
Schorter iou wat op, Jan sloot, soo haelter wat van?
Gy Lyf-uyt, gy hang-wieck, gy schuymsel der Rabauwen,
Gy onbeschaamden boef! durf gy myn noch soo toe-snauwen?
Graut iou gat toe, gy fielt, verstaeje dat wel?”

Permanente koppeling naar deze specifieke verwensing.


Automatisch Ouderwetsch Uitgefoeterd is een idee van Arjen van Kol voor in1woord en is gebouwd naar het voorbeeld van de Shakespearean insulter. Het bevat verwensingen uit de pen van Bredero, Vondel, Cats, Hooft, Wolff en Deken, Multatuli en tal van anderen. Bij het verzamelen van het materiaal is dankbaar gebruik gemaakt van synoniemen.net, Miels' Oud Nederlandsch Scheldwoorden Archief, het WNT, Google books, Project Gutenberg en in het bijzonder de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Moge God hen allen lonen!